Startti plus 2.0 - Utvecklingstjänstbedömningstjänst för entreprenörskap och entreprenörskapsförutsättningar: FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFARANDET

Ta en titt på broschyren och välj Arvoverkko Oy som din Startti Plus partner.

Startti Plus 2.0

Startti Plus är en avgiftsfri sakkunnigtjänst för kunder som fått startpeng. Tjänsten tillhandahålls av TE-byrån i Nyland. I tjänsten sparras du till effektivare försäljning och får stöd för dina marknadsföringsfärdigheter och en skriftlig plan för utveckling av din affärsverksamhet. Dessutom kan du efter behov få fyra träffar där du fördjupar dina försäljnings- och marknadsföringsfärdigheter.

Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartner, varav du kan välja vilken du vill. Ytterligare information om Startti Plus-tjänsten får du per e-post från TE-byrån i Nyland starttiraha.uusimaa@te-toimisto.fi.

Arvoverkko Oy

 

Kristian Karimo

Kristian är en förvaltnings specialist och en certifierad specialist på Uusimaa ELY Center. Han har varit ledningskonsult sedan 1997. Kristians mål är att hjälpa andra människor och organisationer att lyckas.

 

Arvoverkko Oy

Arvoverkko Oy erbjuder expertutvecklingstjänster som specialiserat sig på förändringshantering, till företag som söker tillväxt och lönsamhet.

 

Mål

Vårt mål är att stödja våra kundföretag för att skapa en framgångsrik strategi, uppnå vinst och sätta utvecklingsmål.

 

Rutiner

Arvoverkko Oys service resurser utnyttjas flexibelt för att möta kundernas behov. Arvoverkko Oys verksamhet bygger på 100% förtroende och kundnöjdhet.

Vår lösning

Vad?

Utvecklingstjänst för bedömning av entreprenörskapsförmåga och affärsvillkor.

För vem?

Målet med tjänsten är att ge den nya entreprenören möjligheten för lönsamhet och tillväxt för företag. TE tjänster kan använda sig av utvärderingar och planer som gjorts i tjänsten för att stödja startpengarna beslut och / eller beslut om uppstart av startpengarna som började med arbetslöshetsersättningen.

Hur?

 • Genomförd som ett interaktivt arbete mellan en specialist och en entreprenör
 • Kvalitetssäkring med mer än 20 års erfarenhet inom certifierad verksamhet utveckling för företag och expertstöd för serviceleverans
 • För mer information: Arvoverkko Oy, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Certifikat för:
  • Analys
  • Tillväxt och förnyelse
  • Ledarskap och personal
  • Startti plus 2.0.

Varför Arvoverkko?

20år
Vi har över 20 år av erfarenhet i affärer utveckling.
100%
Vår verksamhet är baserad på 100% förtroende och kund tillfredsställelse.
Vårt tvärvetenskapliga, starka nätverket består av erfarna experter.

INNEHÅLL

Tjänsteleverantören utvärderar kundens entreprenörskap genom med fokus på försäljnings- och marknadsföringsförmåga och genom uppdraget:

 • Allmän information
 • Företagets status; Uppdrag, vision för 3-5 år, målorienterade värderingar, kritisk affärsmässiga framgångsfaktorer
 • Finansiella mål, kundmål, interna mål, personalmål
 • Företagsmarknad, tillväxtutsikter och kundförvärvsplan
 • Försäljningsplaner och beräkningar
 • Lönsamhet och prissättning av försäljning
 • Marknadsplan
 • Förutsättningar och möjligheter till lönsam tillväxt av företaget;
  • Tjänster / produkter
  • Kunder, marknadsföring och försäljning och konkurrenter
  • Informationssystem
  • Ledarskap och kompetens
  • Nätverk
 • SWOT i förhållande till utvecklingsmålet.

Tjänsteleverantören förbereder och lämnar in en utvecklingsplan som innehållerrekommendationer för utveckling av kundförvärv, försäljning och marknadsföring, och identifierar de åtgärder som krävs för lönsam tillväxt till kunden.

Målet är att de fyra möjliga uppföljningsmötena kommer att lyfta fram och supportlösningar och hjälpa kunden att fokusera sina resurser till höger saker och sedan ta saker rätt.

Om det behövs hjälper vi kunden på lång sikt och leder honom till det bästa möjliga partners, både ekonomiskt och operativt. Vi hjälper också med offentlig-privata finansieringsarrangemang samt ansökan om affärsverksamhet Finland, Finnvera och NTM.

Kontakta

Arvoverkko Oy 
Vuorilinnakkeentie 1 A,
00430 Helsinki
www.arvoverkko.fi

Kristian Karimo
+358 40 550 1415
kristian.karimo@arvoverkko.fi